Richtlijnen en regels voor het gebruik van het kunstgrasveld op Zennester: 

Gebruik kunstgras: 

Op ons sportcomplex beschikken wij over één kunstgrasveld. Als voetbalvereniging zijn wij hier heel blij mee. Wij willen dat dit veld nog vele jaren mee gaat en daarom hierbij de dringende oproep voor alle gebruikers en/of toeschouwers om zich aan de onderstaande regels te houden. Als trainer, ploegafgevaardigde, speler en ook ouder hebben wij allen de verantwoordelijkheid om toe te zien op naleving van de kunstgrasregels. Laten we proberen met zijn allen zuinig te zijn op ons kunstgrasveld, zodat we er zo lang mogelijk plezier van kunnen hebben. Aarzel daarom niet, om iemand die de regels overtreedt, aan te spreken op zijn of haar gedrag! 

Teneinde vandalisme te vermijden en zonodig te bestraffen, zal er camerabewaking geplaatst worden. Beelden zullen uiteraard enkel gebruikt worden indien nodig.

Kunstgrasregels:

 • Er is enkel toegang tot het kunstgrasterrein voor spelers, trainers, afgevaardigden, bestuursleden en scheidsrechters.
  • Vanzelfsprekend tijdens trainingen en wedstrijden.
  • Mits inachtname van de regels mogen leden ook gebruik maken van het kunstgrasveld – dus niet van de andere terreinen – enkel en alleen om recreatief te voetballen. Evenwel:
   • Wanneer de infraploeg het onderhoud uitvoert, dient iedereen het terrein te verlaten.
   • Wanneer een bestuurslid, lid van het infra-team of ander lid van de staf dit aangeeft, moet het terrein verlaten worden zonder discussie.
   • Wanneer er overlast is (vandalisme, afval, verkeerd schoeisel, … ) dan zal het recreatief gebruik buiten de trainingen geherevalueerd, en mogelijk beëindigd worden.
 • Supporters kunnen genieten van de trainingen en wedstrijden achter de omheining waar alles goed zichtbaar is.
 • Gebruikers van het kunstgrasveld mogen enkel met proper materiaal het kunstgrasveld betreden. Zorg dus voor propere voetbalschoenen en -bal vóór je het veld betreedt.
 • Als tijdens de wedstrijd een bal buiten de afrastering komt, vraag dan aan toeschouwers die buiten het kunstgrasveld staat om de bal terug te gooien.
 • Klim niet op of over de omheining.
 • Draag kunstgrasschoenen of schoenen met vaste noppen. Schoenen met stalen noppen en/of afschroefbare noppen, of schoenen met een plat profiel worden NIET toegelaten!
 • Verboden voor huisdieren.
 • Geen consumpties op het veld
 • Geen glaswerk op of rond de velden gebruiken.
 • Geen kauwgom op het veld gooien of uitspuwen.
 • VERBODEN te roken op het veld laat staan peuken achter te laten! 
 • Houd het looppad langs het veld vrij van afval en gebruik de vuilnisbakken rond het veld om al het afval in te doen.
 • Plaats geen zware of puntige voorwerpen op de kunstgrasmat.
 • Geen doelen slepen over het kunstgras. Gebruik enkel de doelen met wielen. Na gebruik oefen- en jeugddoelen terugzetten op de voorziene doelenparkings.
 • Sluit het toegangspoortje van het veld tijdens en na gebruik

Gebruik onder winterse omstandigheden

 • Betreden als de velden zijn besneeuwd is verboden. Verwijderen van de sneeuw is niet gewenst.
 • Tijdens ijzel is het veld te glad en is het verboden te spelen of trainen. Vezels kunnen bij betreding afbreken.
 • Dooi: Bespelen gedurende de dooiperiode is verboden, zolang de vorst niet uit de bodem is verdwenen. 
 • Bespelen met lichte vorst is geen bezwaar. Beslissing zal in dat geval  door het bestuur worden genomen.

BEDANKT!