Jeugdwerking

Zennester Hombeek is met zijn 12 jeugdploegen en bijna 160 jeugdspelers de grootste jeugdvereniging in Hombeek.

Wij streven ernaar om al onze jeugdspelers een kwalitatieve voetbalopleiding te geven. Zo trachten wij ervoor te zorgen dat elke speler zich volgens zijn / haar mogelijkheden optimaal kan ontwikkelen. Wij benadrukken dat de opleiding primeert en niet het resultaat van de ploeg. Onze jeugdopleiding wil de spelers vormen tot spelers die kunnen doorstromen naar de A-kern van de club.

Ons hoofddoel is onze spelers optimaal begeleiden en vormen zodat ze hun voetbaltalenten kunnen optimaliseren maar zich ook als mens goed kunnen ontwikkelen en vooral plezier kunnen beleven aan hun hobby.

Bij onze club kan elke speler komen voetballen, ongeacht zijn / haar kwaliteiten. Wij zijn een gezellige en familiale club en willen dat iedereen, zowel spelers, ouders als medewerkers met plezier naar onze club komen. Hier is dan ook een woordje van dank naar die vele helpende handen die de dagelijkse werking van onze club mogelijk maken zeker op zijn plaats.

Aan alle spelers van de onderbouw willen we voldoende speelgelegenheid bieden. Nadien proberen we een zo ruim mogelijke kern te behouden om zo een normale doorstroming naar het eerste elftal te garanderen.

Wij spelen een actieve rol in de vorming van onze jongerenen en brengen hen belangrijke waarden zoals respect, groepsgeest en doorzettingsvermogen bij.

Onze club blijft jaar na jaar groeien en ons ledenaantal blijft toenemen. Dit heeft tot gevolg dat we in de komende jaren aanzienlijk zullen blijven investeren in onze jeugdwerking en dat een infrastructuuruitbreiding zich opdringt.

Zennester Hombeek neemt in Hombeek dan ook een vooraanstaande maatschappelijke positie in. Wij zijn ons bewust van onze sociale rol en vinden de algemene opleiding en vorming van onze jongeren zeer belangrijk.