Visie – Missie

Het verzorgen van een kwaliteitsvolle jeugdopleiding in een sociaal familiaal kader is de basisreden van het bestaan van Zennester Hombeek.
• Zennester Hombeek wil dé autoriteit zijn binnen de eigen regio in het opleiden van jeugdspelers door optimale ontwikkelingskansen en –mogelijkheden aan te bieden om alzo een maximaal aantal spelers te laten doorstromen naar het eerste elftal van Zennester of naar andere in hogere reeksen uitkomende voetbalclubs.
• Daarnaast wil Zennester Hombeek tevens een voetbalclub zijn waar in een kindvriendelijke en uitdagende omgeving jeugdspelers opgeleid worden op menselijk en sporttechnisch vlak om het maximum uit zichzelf te halen. Kortom, ook het inspelen op de “recreatieve” noden, behoort tot de doelstellingen van het sportieve beleid van Zennester Hombeek.
Dit alles is gestoeld op onze basiswaarden van Zennester Hombeek : kameraadschap, voetbalplezier, respect en enthousiasme; wat we samenvatten in onze slogan “ Samen staan we sterk”.
En concreet trachten vele sportieve medewerkers deze jeugdopleiding waar te maken, op basis van een zeer uitgesproken voetbalvisie die op evaluatiebasis wordt opgemaakt in samenspraak tussen het bestuur en de sportieve staf in functie van de reële potentialiteit binnen de club. Iedereen is evenwel van harte welkom… .

Dit maakt dat Zennester Hombeek geen voetbalclub is die alles in functie van het eerste elftal plaatst. Wij hebben uitdrukkelijk de intentie om geen (dure) externe spelers aan te trekken, niet enkel vanuit het oogpunt om een financieel gezonde club te runnen – wat zeker één van de prioriteiten is -, maar ook en vooral omdat we door onze jeugdopleiding een dergelijk potentieel hebben aan jonge spelers, opgeleid binnen de club, die allen een gelijke kans moeten krijgen om in de eerste ploeg te spelen. Na een bestuurswissel die duidelijk op het programma plaatste dat een club van het formaat van Zennester Hombeek een Club moet zijn waar een gezellige en familiale sfeer kan gekoppeld worden aan een competitief inzicht en waar men graag vertoeft is ten gevolge van de samenhang binnen de Club een relance gestart en kon reeds op één seizoen ons eerste mannenelftal zich terug positioneren voor derde provinciale, komende van vierde Wij geloven dan ook zeer sterk dat het op lange termijn volhouden van een goed (voetbal)jeugdopleiding, zal leiden tot sportief succes. Ook werd sedert vorig seizoen het damesvoetbal geïntegreerd in onze Club en met het nodige succes.

Door een herbronning en een nieuwe doch consequente houding is Zennester Hombeek nog steeds een steeds maar groeiende voetbalclub. Het gegeven dat we in een maatschappij waar individualisme hoogtij kent een groeiend aantal jongeren dagelijks mogen en kunnen begeleiden sterkt ons des te meer in onze overtuiging. Dat we momenteel 15 jeugdploegen en bijna 193 jeugdspelers onder onze visie kunnen huisvesten, wat ons de grootste jeugdvereniging maakt van Hombeek, geeft de drive om derhalve op de ingeslagen weg verder te gaan.

Een verdere professionalisering op alle domeinen is dan ook absoluut onontbeerlijk. Daarom zijn we geenszins vies van enige zelfreflectie en hebben we reeds in 2009 een voetbalaudit van Foot Pass laten doorgaan die onze club op verschillende domeinen objectief doorlichtte. Daaruit zijn vele actiepunten gekomen waaraan we nu gedwee met onze nieuwe bestuursploeg wensen aan te werken met slechts één motto “ Samen staan we sterk”.